Raadhuset og Piperviksreguleringen.

Aftenposten, 15.6.1916: Piperviken burde paa grund af sin egen beliggenhed og paa grund af sine omgivelser udpege sig selv som et af de mest dominerende partier i byens fysiognomi. Og dog har det hidtil henligget som et af byens uomtvistelig hæsligste strøg. Saa meget verre bliver dette forhold, som Piperviken nu stænger byen ude fra sjøen, mens det er en opgave, som maa ligge i dagen, at Piperviken kan og maa reguleres saadan, at den binder byen og sjøen sammen.

Det er derfor klart, at der før eller siden maatte luftes ud i Piperviken. Ikke bare af æstetiske grubnde, men ogsaa af hygieniske. Komiteen vil i saa henseende henholde seg til stadsfysikus’ erklæring om advokat Heyerdahls plan.

Den afholdte konkurrence har, som juryen udtaler, skabt vished for, at der i Piperviken kan skaffes en side mod sjøen af stor skjønhed, saaledes at man der kan faa et af byens vakreste partier