Makrelkjøleanlægget paa Tordenskjolds plads.

Aftenpostens egen illustrasjon

Aftenposten 21.5.1916: Formandskabet gav i sidste møde Statens provianteringskommission tilladelse til at opføre et midlertidig kjøleanlæg for makrel paa Tordenskjolds plads, – anlægget skulde gjøres mindst mulig skjæmmende.

Pladsen er nu udstukket. Bygningen skal ligge paa plænen søndenfor havnesporet, ved Vestbanestationen. Mesteparten af den vakre græsplen og flere af traærne, som staar der, gaar i løbet. Det er synd. Og det nye bygværk kommer til at virke alt andet end prydelig.

Men – vi lever under den haarde dyrtids tegn. Alt, som kan bidrage til at lette dyrtidstrykket, faar komme i første række, forud for æstetiske hensyn. Der skal ingen anden tjenlig tomt ved sjøen have været at finde, – hævdes der. Og der trøstes med, at det hele jo er noget rent midlertidig.

[…]