Frognerparken i sommer.

Etpar serveringspavilloner. – Musik. – Parklægningens paabegyndelse.

Frognerparken og Frogner hovedgård i 1918. (Ukjent fotograf. Oslo museum)

Aftenposten 19.5.1916: Vi spurgte i dag ordføreren, direktør Meinich: Kan der i sommer gjøres noget ud af Frognerparken, slig at Kristianiapublikum tyr didop sommeraftenerne, de, som ikke har anledning til udflugter ud fra byen?

– Det var, udtalte ordføreren, Frognerkomiteens tanke, at der allerede i fjor skulde tages fat paa første del af parklægningsarbeidet. Men saa stoppede jo det hele op, da Statens provianteringskommission fik sig overladt udstillingsbygningerne til magasiner. Først nu ivaares er nedrivningen af disse paa østsiden af dammene paabegyndt, samtidig som kommissionen fik lov til at opføre nye magasiner paa dammenes anden side. Ryddiggjørelsen af terrænet mellem Kirkeveien og dammene skal være tilendebragt i løbet af vaaren.

Og dermed melder sig spørgsmaalet om, hvad der skal gjøres paa Frogner isommer. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet af Frognerkomiteen. Det synes mig at være det naturligste, at man med udgangspunkt i den nuværende vakre Frognerpark – den, som tilligger Frogner hovedgaard, – arbeider sig stykkevis ud over terrænet med videre parklægning. Og da først og fremst med behandling af partiet paa dammenes østside. Jeg gaar ud fra, at gjærdet, som skiller den nuværende park fra udstllingsterrænet, fjernes med det første.

Vaaren er jo rykket langt frem. Men jeg skulde alligevel tro, at noget maatte kunne faaes istand allerede isommer til publikums hygge deroppe, – steder, hvor man kunde slaa sig ned en sommeraften og nyde en forfriskning og høre god musik.

[…]