Roerne begyndte igaar.

Man venter en livlig sæson. – Alle klubber faar nye baade

Studentenes roklubb på Bygdøy i 1907. (Foto: Anders Beer Wilse, Oslo museum)

Aftenposten 1.5.1916: Det var livlig paa fjorden igaar, næsten som paa en varm midtsommerdag. De første drivhvide seil duvede over vandet, motorbaadene skar frem med en faretruende fart og en afveienraapende larm og roerne – de pilede stille og stilig mellem holmer og skjær og priste gjensynet med himmel, luft og vand.

Der var en masse roere ude igaar, næsten 100 mand, skjønt det bare var nogle faa man mødte paa sin vei, selv om man var ude i baad. Roerne har nemlig en fænomenal evne til at stikke sig bort og slikke sol, og igaar som saa ofte ellers samledes de paa Nakholmen og tog lange solsiestaer mellem aaretagene. Alle klubbers roere var represænteret, thi baade Studenternes-, Kristianias- og Ormsunds roklubber aabnede igaar sine porte for første gang iaar og som man vil have forstaaet, tilslutningen var enestaaende og lovende for sæsonen.

Aftenpostens egen illustrasjon til artikkelen.
Aftenpostens egen illustrasjon til artikkelen.

De tre klubbers formænd er ogsaa af den mening, at man vil faa en livlig sommer for rosportens vedkommende. Alle er enige om, at der skal trænes og atter trænes; thi enhver af de tre klubber skal placere sig som nr. 1 ved de kommende kaproinger.

[…]

Alle Kristianiaklubber har iaar bestilt nyt baadmateriel i Holland. Studenterne skal have en 8-aaret kaproingsbaad, medens Kristiania roklub har bestilt en 4-aaret outrigger og endelig har Ormsund bestilt en ny kravelbygget 4-aaret baad.