Dømt brændevinsgauk.

Disse gutta hadde muligens vært innom den lure maleren. (Foto Carl Eiinar Riis-Johannessen, Oslo museum)

Aftenposten 17.3.1916: Gjennem et halvt aars tid har politiet havt i kikkerten en yngre malersvend paa Grünerløkkken. Man mistænkte ham for i stor stil at drive ulovlig brændevinshandel. Maleren var i bogstavelig forstand en lur maler, som vidste at udøve sin ulovlige bedrift saa skjult, at det i længere tid var umulig at skaffe bevis, saa politiet kunde skride ind.

Omsider forelaa der dog saapas bevismateriale, at politiet fandt at kunne foretage ransagning. Ved denne blev konfiskeret 34 flasker aquavit hos maleren og paa forespørgsel erkjendte han at have solgt 20 flasker. Brændevinet hadde han kjøbt hos forskjellige brændevinshandlere, fortalte han, for en pris af 2.30 pr. flaske, mens hans egen salgspris var kr. 4. At omsætningen har været betydelig større end maleren paastaar synes imidlertid at være sikkert. Han havde nemlig indrettet en liden butik i sin leilighed og kunder gik stadig ud og ind.