Grøntrikken fiffes op.

Denne trikken er bygget i 1899 og er fargelagt i flere omganger siden. (Foto: Sporveismuseet)

Aftenposten 16. 3. 1916: Grøntrikken har ikke været nogen egentlig øienslyst i vort gadebillede. Dette erkjendes af Kristiania sporveisselskab selv, og selskabet har gjentagne gange forsøgt at fiffe sine vogne op med livligere og lysere farver. Resultatet er dog aldrig naaet udenfor vognhallens vægge. […]

Forleden saa vi tilfældigvis en prøve paa grøntrikkens nye grønne farve, og denne gangen vil det sikkert blive indrømmet, at malermesteren har løst sin opgave meget tilfredsstillende.

Den gamle grøntrik var næsten ikke til at kjænde igjen. Den tidligere dystre brungrønne farve var forsvundet og erstattet med en lysegrøn, og hele vognen var holdt i to lysegrønne toner mod før i en brun og to mørkegrønne. Paa vognen sider var i stedet for de tidligere stygge numermerker anbragt en liden oval silhouet af Akershus.

[…] Allerede lørdag vil publikum kunne stifte bekjendtskab med aarets første spirende grønt; da sættes nemlig den første vogn ind i trafiken.