Olav Ryes plads.

Ophævelse af kjøreveien paa skraa over pladsen.

Olaf Ryes plass ca 1910. (Foto Mittet/Oslo museum)

Aftenposten, 2.3.1916: I forbindelse med spørgsmaalet om anlæg af et underjordisk toilet paa Olav Ryes plads paa Grünerløkken forelaa igaaraftes for formandskabet forslag om, at man skal ophæve den nuværende kjørevei paa skraa over pladsen. Derved vilde man tillige opnaa at kunne placere det projekterede underjordiske under diagonalveien.
Formandskabet besluttede igaaraftes at sende dette forslag tl magistraten til behandling. Toiletspørgsmaalets afgjørelse udstaar saalænge.