Massemøde paa Kampen.

I 1960 var det uansett slutt for trikken til Kampen. Her i Brinken. (Foto: Byarkivet)

Aftenposten, 1.3. 1916: I anledning af den nye ruteordning paa Kampens sporveislinje er der sammenkaldt massemøde paa Kampen skoles gymnastiksal førstkommende søndag kl. 5 eftermiddag. Bydelens befolkning er i høi grad misfornøiet med de nye ruter, og nu vil de samles for gjennem en resolution at give sine krav den fornødne magt. Og er det saa som bydelens befolkning mener, at den er tilsidesat, bør det vrange forhold rettes; den har selvfølgelig ligesaa berettiget krav paa en rimmelig sporveisforbindelse som vestkantens befolkning. Sol og vind faar skiftes ligt, og ikke nogen bare faa sol, andre bare vind.