Et gadebillede.

elefanter 1916Aftenposten 26.2.1916: I graalysningen igaar kom hertil et extratog paa nogle og tyve vogne med dyr og rekvisiter til Hagenbecks cirkus og tidlig paa dagen begyndte udløsningen ved Schweigaardsgadens kreaturrampe. Først drog beridere med vel 30 heste, sorte, brune, hvide og droplede, op gjennem gaderne til cirkus. Saa kom en liden flok zebraer og dvergheste og tilslut fem store elefanter.

Disse var så høie, at de havde maattet staa med bøiede knær inde i sine rummelige skindbuxer for at faa plads i jernbanevognene. Der blev vild jubel og stor forstyrrelse, da optoget kom ud i gaderne. Selv de gamle flegmatiske droscheheste steilede og truede med at løbe løbsk, da de firbenede kjæmper kom ruggende. Blant alle de kjørere, som sto og holdt krampagtig paa sine heste, var det den almindelige mening, at den slags fredsforstyrrere skulde det ikke være lov at føre gjennem gaderne midt paa lyse dagen.

Men nu paastaaes det imidlertid, at det er lige farlig at foretage expeditioner med elefanter og andre underlige dyr gjennem Kristianias gader om natten. Det skal nemlig virke overvældende paa de nattevandrere, som iforveien kanske ikke er saa helt sikre paa sig selv, at møde et sligt natlig optog i de stille gader. De skal være set gribende om nærmeste gaslygt med den ene haand, mens de med den anden slaar sig for panden eller klyper sig i armen. Ja, det skal ogsaa være hændt, at Gaustad er blevet alarmeret ved en slig anledning, for det var ikke fluer man havde sæt, nei – elefanter!

Hagenbecks sirkus var på besøk i  Kristiania i 1916.
Hagenbecks sirkus var på besøk i Kristiania i 1916.