Søstrene Gjestad i Deichmans gate 21

deichamn 4Det er lenge siden de to trappetrinnene på hjørnet av Deichmans gate 21 var i bruk som inngangsparti, men her har det vært både kolonial og kjøttforretning.

Allerede i 1875, mens huset var ganske nytt, finner vi den ugifte Magnus Kahrs som kjøpmann på hjørnet. Han er fra Hardanger, og har fått med seg store deler av familien til hovedstaden. Søsteren Augusta er «husbestyrerinde» hos Magnus, og i en av de andre leilighetene i gården finner vi broren Emil og hans kone Ulrikke.

Magnus har større mål i livet, og drar snart tilbake til Vestlandet, der han overtar driften av Bergens korkfabrikk. Det går muligens ikke så bra, for han returnerer til Kristiania på et senere tidspunkt, der han flytter inn hos broren som nå bor et helt annet sted i byen.

gjestad 1899Men butikken fortsetter, nå i litt vekslende regi før søstrene Marie og Emilie Gjestad dukker opp i Kristiania adressebok i 1899. De er født i Ullensaker. Marie, som er eldst, har dratt i forveien til Kristiania, der vi finner henne allerede i 1875 som tjenestepike. Hun er en klassisk representant for den eksplosive befolkningsveksten som hovedstaden nå er inne i. Unge jenter strømmet til byen fra landsbygda, på jakt etter nye muligheter. Ikke alle gikk det like bra med.

Foto: Byantikvaren
Foto: Byantikvaren

I 1885 har lillesøster Emilie kommet etter, da finner vi henne i Kristiania som sypike, forhåpentlig trygt bosatt hos sine sambygdinger, ekteparet Hans og Karen Hansen i Urtegata 48. Men mot slutten av 1890-tallet har de to ugifte søstrene altså slått sine pjalter sammen og flyttet til Deichmans gate 21, der de driver butikk sammen – i de ulike kildene benevnt som «smaahandlere», «husholdningshandlere» og kolonialhandler.

Og de driver på en god stund. I 1927 er Marie fremdeles med, hun må da ha passert 72 år, mens Emilie fremdeles er registrert som kolonialhandler i adresseboken så sent som i 1933 – også hun 72 år på dette tidspunktet.

kjøttkværnaMen så er det slutt for Gjestad-epoken, og i 1937 har det kommet en kjøttforretning på hjørnet. Den blir etter hvert hetende «Kjøttkværna», og denne butikken er der også i 1955. Men så ser det ut til å være slutt på butikkvirksomheten på hjørnet av Deichmans gate 21. Det har nok vært annen næringsvirksomhet der noen år framover, før hjørnet ble bygget om og døren fjernet cirka 2003, ifølge Byantikvaren.

Foto: Byantikvaren - like før ombygging i 2002-03.
Foto: Byantikvaren – like før ombygging i 2002-03.