Omordning af sporveisruterne for at sikre en mere regelmessig kjørsel.

En ny plan, udarbeidet af veivæsenet.

Aftenposten, 3.2.1916: […] Efter en del forhandlinger […] er der opnaaet enighed om den plan, som skematisk er fremstillet paa ovenstaaende rids.

Veivæsenet bemerker i skrivelse til magistraten om denne plan bl.a.:

Da der har vist sig ganske umulig at faa regelmæssig kjørsel ved at kombinere Kristiania elektriske sporveis ruter med østkantens, har man foretaget den forandring, at de vogne østenfra, som kommer gjennem Vognmandsgaden,

snur ved Jernbanetorvet.

Vognmandsgaden ca 1910-20. Foto: N. Engstrøm, Oslo muserum.
Vognmandsgaden ca 1910-20. Foto: N. Engstrøm, Oslo muserum.

Ruterne gjennem Vognmandsgaden er arrangeret saadan, at der baade fra Oslo og Kampen gaar 12-minutlige vogne til dette sted. Oslo og Kampen faar forbindelse med den øvrige del af byen derved at der ogsaa gaar 12-minutlige vogne Oslo – Majorstuen og Kampen – Stortorvet. For at den sterke færdsel fra Majorstuen frem til byens sentrum med 6-minutlige vogne, er der desuden indsat en 12-minutlig vogn Majorstuen – Stortorvet.

At faa regelmessig kjørsel paa ruten Homansby – Sagene Ring – Vaalerengen har vist sig ganske umulig. Denne rute har derfor veivæsenet opdelt i

to selvstændige,

– nemlig den gamle ringlinje om Sagene og den tidligere rute Homansby – Vaalerengen.