Kallak – likt begge veier

kallak2Helt fram til begynnelsen av 1970-årene var det tett-i-tett med butikker på Ruseløkka i Oslo. Vi ser rester av det ennå; små diskrete trappetrinn som er blitt stående langs veggen under vinduer – der det altså må ha vært dører. Dette trinnet på hjørnet av Observatoriegata og Huitfeldts gate, lå under døren til kolonialhandler Kallak, som var den siste som drev kolonial på gammeldags vis i strøket.

Men det hadde vært folk før ham: Rundt 1900 finner vi C. Olsen Maseng fra Askim. Han eier hele gården, driver kolonialen på hjørnet og bor sammen med sin kone og sine to sønner, hvorav den ene kan smykke seg med tittelen stud.philos.

På 1920-tallet overtar nye krefter, da er det Th. A. Andresen som figurerer som «kol.hdl» i Oslo adressebok. Så skjer det uunngåelige og vi får et mellomspill med Th. A. Andresens Eftf., før A. Øverland overtar i slutten av 30-årene.

Olaf Kallak overtok i 1950. Bortover i gata ser vi fiskehandler og viltforretningen. (Foto: Byantikvaren i Oslo)
Olaf Kallak overtok i 1950. Bortover i gata ser vi fiskehandler og viltforretningen. (Foto: Byantikvaren i Oslo)

Så i 1950 er det duket for Olaf Kallak. Under hele vår vandring gjennom folketellinger og adressebøker er det åpenbart at kolonialforretningen ikke har vært alene i området, noe som blir bekreftet av Erik Melvold i en av hans fortellinger om oppveksten på 1950-tallet:

«Nede på hjørnet av Hansteens gate fant vi frk. Ellefsens melkebutikk, og lengre borte i Observatoriegata lå slakter Nystrøms kjøttbutikk og Pedersens «Fisk og Vildt», og Pedersen hadde virkelig vilt også: på høstparten hang det gjerne harer med ører og skinn intakt utenfor vinduet hans, med en gråpapirpose overhodet, sikkert en utløper av den gamle overtroen om at gravide kvinner ikke måtte se harehoder: barnet ville da få haremynt. På hjørnet av Observatoriegate / Huitfeldts gate lå nok en kolonialforretning, som tilhørte Kallak, et navn som ga meg min første filologiske opplevelse: navnet ble i evighet det samme om man stavet for- eller baklengs.»

Andre lokale kilder i Facebook-gruppen «Du vet du er fra Ruseløkka/Vika når…» kan fortelle at Olaf Kallak var en beundret mann i nærmiljøet, blant annet fordi han alltid hadde den siste Opel-modellen.

I moderne tid har Observatoriegata 17 fusjonert med Huitfeldts gate 35, og hele bygningskomplekset er nå oppdelt i mindre og moderne leiligheter.