1654: Den siste pesten

peststøtta tekstAlle har hørt om Svartedauden på 1300-tallet, men pestsykdommer var et tilbakevendende fenomen i eldre tider. Den siste gangen pesten rammet Christiania for alvor var i 1654. Da kunne presten i Hellig Trefoldigheds menighet, Truls Nielsen, notere: «udi Pestens Tid, som denne gang strakte seg fra august til november 1654, ble det begravet 1523 lik på Hellig Trefoldighets kirke og kirkegård og Vaterlands kirkegård.»

Dette er siden anslått til å utgjøre cirka 40 prosent av Christianias daværende befolkning. Byen ble plaget av fryktelige epidemier siden også, blant annet kolera i flere omganger, men ingen ting har hittil kunnet måle seg mot de gamle pestsykdommene.

Det finnes et håndfast spor etter pesten i 1654 i form av et minnesmerke som er reist på den gamle Krist kirkegård, som du finner i Grubbegata rett på baksiden av Deichmanske bibliotek (du finner en åpen dør inn til kirkegården fra vestsiden i enden av Fredensborgveien). Dette er Oslos eldste kjente monument. Innskriften på peststøtten lyder:

JESU CHRISTO TIL ÆRE SOM OPUÆCKER DE DØDE ER DENE KIRCKEGAARD I DEN STORE PESTIS TID AO 1654 ANORDNET AF HANS JACOBSØN SCHØRT K.M. OBERSTE OC COMENDANT PAA AGERSHUS DA I STATHOLDERS W.H. GREGERS KRABBIS FRAVÆRELSE I SLOTSLOV FORORDNET EFTER BISPENS M HENNIG STOCHFLETS BEFALING AF SOGNEPRESTEN H. MICHEL PEDERSØN ESCHOLT DEN 18 OCTOBRIS INDVIET. VED TØYHUUSFORVALTEREN CAPT LAVRITS PEDERSØNS INSPECTION INDHEGNET

DEN FØRSTE HER VDI BEGRAFVEN VAR ARNE SIVARDSØN SOLDAT AV WANG SOGN