Utsikten fra Ekeberg (5)

Eier: Oslo museum
Eier: Oslo museum

19. juli 1814 satt den 17 år gamle kjøpmannsdatteren Margrethe Kristine Tholstrup i Ekebergskrenten. Med seg hadde hun tegnesaker og en mørkhåret smukkas, tilsynelatende i uniform – eller kanskje var det bare en hun ønsket hadde vært med.

Bildet bekrefter utsikten slik vi har fått den overlevert av andre og mer kjente kunstnere: Vi ser Gamlebyen kirke, Domkirken og Ladegården – mens de berømte bordtomtene i Bjørvika er mindre synlige.

Bildet er malt midt under dramatiske begivenheter i Norge. Dagen før hadde de fire stormaktsutsendingene akkurat forlatt Christiania – de hadde gjort det klart at nordmennene måtte bøye seg for Sveriges krav, og nå ventet en kort og ydmykende krig. Men i Ekebergskrenten var det pur idyll denne dagen.