Et stort nyt etablissement paa «Bedstefarstomten».

Førsteklasses kafe, spisesale, kinematograf, dansesal og friluftsrestaurant.

Aftenposten 7.1.1916: Endelig ser det da ud til, at «Bedstefarstomten», det byens smertensbarn, skal komme til hæder og værdighed. Det er nemlig dannet et aktieselskab, «Kolonaden», med det formaal at bygge et stort førsteklasses forlystelsesetablissement, hvortil arkitekt Oscar Hoff, har leverete tegning. Planen skal være anbefalet af vedkommende myndigheder, den er anmeldt, og man venter nu kun paa den endelige approbation. Saasnart den foreligger, vil byggearbeidet blive paabegyndt, man haaber at have det hele færdig ved midsommertid.

Bestefarstomta lå brakk i mange år og ble bl.a. benyttet av Cirkus Norbeck. Det ble nok ikke noe av disse byggeplanene. I dag ligger Odd  Fellow-bygningen her. (Foto: Johannes Holmsen ca 1920-30, Oslo museum)
Bestefarstomta lå brakk i mange år og ble bl.a. benyttet av Cirkus Norbeck. Det ble ikke noe av disse byggeplanene som Aftenposten beskriver. I dag ligger Odd Fellow-bygningen her. I bakgrunnen ser vi den gamle Vika-bebyggelsen i Munkedamsveien. (Foto: Johannes Holmsen ca 1920-30, Oslo museum)

Det store etablissement, som skal indeholde kafe, friluftsrestaurant, spisesale, dansesal og kinematograf, bliver foreløpig af en noget proovisorisk art, men dog saa solid, at det skal kunne staa i henved en menneskealder. […]

I spidsen for foretagendet staar fagfolk, og til direktør er udset en kjendt Kristianiamand, som har mangeaarig erfaring i branchen. Han ønsker foreløpig ikke sitt navn offentliggjort. Bygningen uden udstyr er beregnet til at koste ca. 150.000 kr.