1314: Oslo en slags hovedstad

Denne statuen skal forestille Håkon 5. Magnusson, laget i hans samtid.

Bølgene går høyt i diskusjonen om når Oslo – eller Christiania – ble Norges hovedstad, men det må være lov å nevne 1314 som et viktig årstall i byens historie. På denne tiden var kongene fremdeles mobile, og de oppholdt seg i lange perioder flere steder i landet, ettersom hvor deres tilstedeværelse var mest nødvendig.

Bergen var utvilsomt den største byen og landets merkantile sentrum, men i 1314 bestemte Håkon 5. Magnusson seg for at prosten i Mariakirken i Oslo skulle være rikets kansler «til evig tid». Kongen gjorde også Mariakirken til kongeslektens gravsted. Kanskje enda viktigere var hans beslutning om å bygge Akershus festning.

Det var ingen som brukte begrepet «hovedstad» på denne tiden, og det tok uansett ikke mange år før Norge i realiteten forsvant som et eget rike. Men danskekongens ulike representanter fortsatte å bruke Oslo og etter hvert Christiania som sitt tilholdssted, og Akershus festning spilte en stor rolle.

Oslo kommune valgte i 2014 å feire sitt 700 års jubileum, altså med utgangspunkt i 1314 – ikke uten protester. Mange mener at det ikke er mulig å snakke om en hovedstad før i 1814, og vi har dessuten en «die hard» falanks som holder hardt på Oslo som hovedstad siden Harald Hardråde.