Amtmand Aarrestad mod «Aftenposten».

Opdagelseschefen afgiver forklaring.

I 1915 hadde Aftenposten tråkket amtmann Sven Aarrestad såpass kraftig på tærne at den kjente avholdspolitikeren gikk til injuriesak. Han hadde riktignok invitert til strid ved å hevde at hvert femte dødsfall i hovedstaden skyldtes alkoholmisbruk, en påstand Aftenpostens redaktør Thorstein Diesen hadde gått kraftig i rette med, og i kampens hete hadde redaktøren også tildelt amtmannen flere verbale svingslag.

Tidens_Tegn_30.1_1918_-_Søhr
Oppdagelsessjef Johan Søhr, fra Tidens Tegn i 1918.

8. desember 1915 refererer Aftenposten fra rettssaken, der oppdagelsessjef Johan Søhr er innkalt for å kaste lys over drukkenskapsforholdene i byen. Og selv om Søhr mente at det var blitt bedre, var det fremdeles rom for ytterligere forbedringer: «Gjennem de tyve aar, som mine erfaringer i politiet strækker sig over, har jeg fundet en betragtelig bedring blant de dannede klasser, forsaavidt politiet har kunnet gjøre erfaringer. I  den første tid, jeg gjorde tjeneste, var det meget almindelig at have folk af alle klasser i drukkenskabsarresten, nu er det et særsyn, at en dannet mand forser sig paa den maade, sammenlignet med før. […] Det er arbeiderklassen, som nu skaffer tilgangen til arresten; men jeg vil tilføie, at jeg ogsaa der har merket en bedring, desværre dog kun blant de mest oplyste. Naar arbeiderne figurerer med et saa stort tal, kommer det imidlertid af den store tilgang til arbeidere; Kristianias befolkning faar lide under at byen trækker til sig saa at sige bærmen fra hele landet, arbeidssky individer – de vælter om høsten ind i svære strømme – som ikke vil have fast arbeide, men driver omkring, vi har uhyggelig mange saadanne individer. Kristiana er kjendt som byen med den aabne  haand og det varme hjerte, hid strømmer de. Desuden huser Kristiania et betragtelig antal af havarerede existenser fra andre byer, havarerede vel oftest af drik. Alt dette bringer drukkenskabs- og løsgjængertallene op her i byen. Hertil kommer at den maade, hvorpaa drukkenskabsfoprseelser afgjøres her i byen, kun ved forelæg – som vi er temmelig  alene om – befordrer letsindigheden, det hele bliver et privat opgjør med politiet, ingen faar rede paa det, bare 5 kroners mulkt, ingen skandale; der staar ikke nogen skræk af det, som det ville staaet af en offentlig retsforhandling, slig man har i udlandet. Annerledes i de mindre byer, der bliver slige tilfælde i de smaa forhold kjendt. Videre har man de mange tilreisende, som kommer hid for at «more» sig, det vil oftest sige for at drikke.»

Men amtmannens påstand om alkoholrelaterte dødsfall kunne oppdagelsessjefen overhodet ikke gå god for: «Jeg steilede voldsomt. Jeg syntes jo, forholdene var sørgelige nok før, dette gik over alle grænser, og efter min erfaring kunde jeg sige, at det var urigtig dette, at hvert femte menneske over 20 aar i Kristiania dør af drik.»

Det endte med at Sven Aarrestad, som var leder i Det norske Totalafholdsselskab, tapte rettssaken han hadde anlagt mot Aftenposten. I forbitrelsen trakk han seg fra amtmannsjobben i Nedenes (Aust-Agder).