1567 – byen brennes

Dette tårnet ble bygget av Christian Munk. Oslo museum.
Dette tårnet ble bygget av Christian Munk. Oslo museum.

I mai 1567 rykket svenske soldater inn i Norge og gikk til angrep på Akershus festning. Episoden utspant seg under den nordiske sjuårskrigen, og forut for angrepet hadde norske og svenske styrker utkjempet et slag oppe på Ekeberg, på den såkalte Svenskesletta.

For innbyggerne i Oslo, som byen selvfølgelig het på denne tiden, fikk angrepet og den tilhørende beleiringen av byen store konsekvenser. Christian Munk, som var lensherre og øverste leder på festningen, bestemte seg for å brenne ned hele byen for å bli kvitt svenskene.