Boligdebatten anno 1915

Hva maa dannede mennesker have i indtægt for at kunne sætte bo i Kristiania?

Aftenposten 26.11.1915

«Hva maa dannede mennesker have i indtægt for at kunne sætte bo i Kristiania?» Med dette alltid aktuelle spørsmålet greide husmorkjempen Grethe Haslund å sette fyr på debatten i hovedstaden i slutten av november 1915:

I de vanskelige tider, hvori vi nu lever, er dette spørgsmaal meget aktuelt. De unge drøfter det og finder at det slet ikke er saa vanskelig som de erfarne, gamle siger, at slippe ud med f.ex. 3000 kroner om aaret. […]

Der er en hel del unge mennesker, som med ungdommens sangvinskhed sætter bo og tror, at de med en 3000 kroners gage kan greie det. Uden formue greier de det ikke i længden, mulig de første par aar.

Lad os se lidt nærmere paa et 3000 kr. budget. Vi forudsætter at leien – NB. i en gammeldags leiegaard – er 800 kr. for en 3 værelsers leilighed. En moderne 2 værelsers med en liden saakaldt hal er heller ikke at faa under 800.

Saa er det tjenerhjælp. Nøier man sig med maanedspige maa man regne 15 kr. maaneden og frokost. Fast pige er ikke at faa under 18-20 kr. maaneden. Regner man saa kosten, varmt værelse, vask, kan det i disse tider ikke beregnes under 550 à 600 kr. pr aar. […] Med 3000 kr. i indtægt om aaret maa man sløife fast pige.

[…]

Det mest praktiske for unge som skal sætte bo med knappe indtægter, er en moderne leilighed paa 2 værelser, hal, centralapparat, elektrisk kogning som bliver det billigste, varmt og koldt vand i kjøkken og soveværelse m.m. Da greier en ung frue at være uden tjenerhjælp med undtagelse af 1 eller 2 gange i ugen hjælp til mere indgaaende rengjøring. I de gammeldagse gaarde bliver stellet let for tungvindt. Der er en fare ved det at begynde uden hjælp.

[…]

Efter dette – og regnet med de tider vi nu lever i finder jeg det er letsindig at sætte bo med en aarsindtægt under 3000 kroner. Jeg tror at dannede, unge mennesker vanskelig greier det med mindre end 4000 kr. pr. aar.

Grethe Haslund var en kjent kokebokforfatter og organisasjonsleder. Hun var formann i «Kristiania Hjemmenes Vel» som dette året ble til en landsdekkende forening som igjen ble forløperen til dagens NOrges Kvinne- og familieforbund.