Den enestaaende begivenhed i Nationaltheatrets historie.

Da fru Bjerkestrand lod vente paa sig. Fruen selv fortæller.

Aftennummeret

Den store begivenheten i Nationaltheatret som ble omtalt i morgennummeret 10. november 1915, ble selvfølgelig fulgt opp i aftennummeret:

«Vi har talt med fru Signe Heide Steen, som har spillet hovedrollen i den tragikomiske tildragelse, som hun saa paa med blandede følelser:

– Jeg sad hjemme, fortæller hun, anende fred og ingen fare og sydde forklær til mine fire smaabarn i den faste overbevisning, at jeg havde fri fra theatret. Jeg troede, «Brist» først gik i morgen, og at «Eventyret», hvor jeg intet har at bestille, gik igaar.

– Men fik De da intet bud?

– Nei, nu skal De høre, at ringeledningen vor var gaaet i stykker. Jeg ventede paa at en bekjendt af os skulde reparere den. Men jeg forstaar ikke, hvorfor budert fra Nationaltheatret ikke bankede paa eller forsøgte sig paa kjøkkenveien. Nu staar der forresten ikke i vor trap, at bud bedes gaa kjøkkentrappen.