Bymuseets billedgaleri.

Bymuseets billedgaleri paa Frogner har som gave fra afdøde grosserer Jacob Jacobsens familie modtaget fire af ham selv i ottiaarene udførte store malerier, forestillende hans eiendom ved Drammensveien og omliggende partier fra Frognerkilen. Af disse er særlig et med færgestedet og den gamle færgestue ved Skarpsno et talende vidnesbyrd om de store forandring, denne bydel senere har undergaaet. (Aftenposten 7.11.1915)

Malt av Jacob Jacobsen. Eid av Oslo museum.
Malt av Jacob Jacobsen. Eid av Oslo museum.

(Oslo museum)