Undergrundsbanen.

Nedgang i en af gaardene bag de to hjørnegaarde, som skal rives.

Nedgangen til Nationaltheatret stasjon i 1929. Foto: Anders Beer Wilse.

Aftenposten 5.11.1915: Som nævnt blev spørsgsmaalet om undergrundsbanens endestation og nedgangen til den i sidste formandskabsmøde udsat, efter en længere debat.

Under debatten aabnede der sig udsigt til en ny løsning af spørsgsmaalet, akceptabel for saavel Holmenkolselskabet som kommunen.

Denne løsning gaar ud paa, at stationsnedgangen anbringes i en af gaardene bag de to hjørnegaarde ud mot Storthingsgaden mellem Ruseløk- og Munkedamsveien, der i henhold til reguleringsbeslutningen skal rives, – et alternativ, som Holmenkolbanen tidligere har søgt kommunens godkjendelse paa, men som da af formandskabet blev afslaaet; til bystyrebehandling kom det ikke.

[…]

Formandskabet paa sin side er nu kommet til det resultat, at løsningen paany bør prøves.