Da Bjørnstjerne Bjørnson bodde på Ruseløkka

Bjørnstjerne Bjørnson bodde på den gamle Munkedammen løkke i flere år rundt 1870. Han forteller om sine overveielser før han flyttet dit i et brev til sin forlegger Frederik Hegel:

Bjørnson bodde i huset midt på bildet. Foto: Per Adolf Thorén (Oslo museum).
Bjørnson bodde i huset midt på bildet. Foto: Per Adolf Thorén (Oslo museum).


”Byen er alt i stærk utfolding paa denne kant, jernbanen til Drammen skal skyde lige forbi, sex minutters gang til dens station i byen, 12.000 alen2 tomt. Haven er vakker, badehus lige nedenfor, det eneste med friskt, salt vand i Kristiania, ti her strømmer Bundefjorden lige in. Det er stor utsigt og desuagtet noget afgjemt. Til byens torv gaar man paa et kvarter mageligt. Mine venner, min onkel snedkerfabrikens ejer [Georg Marcus Nordraach, Rikard Nordraaks far, min anm.], alle de praktiske folk jeg fikk tak i, rådede til.”
Bjørnsons sønn, Bjørn Bjørnson som senere ble sjef på Nationaltheatret, forteller om denne tiden i sine erindringer:
”Vi bodde paa Løkken. Den tilhørte os. Far hadde kjøpt den. Og vi var meget stolt av den. Huset laa inde i en stor, stor have. Det var i Munkedamsveien. Vi hadde fjorden ret ut. Der laa et offentlig badehus. Stygt og fattigslig. Og høit oppe paa en bakke ved vandet mellem pussede og pyntede plæner stod Jørgen Heftyes villa. Graahvit og korrekt. Aldrig et aapent vindu, altid stængte dører. Ikke et menneske at se. Ikke en umiddelbar linje i hele bygningen, skjønt den baade hadde taarn og spir. I min fantasi blev den til hele det Kristiania, som alt vort ingenting hadde med at gjøre. Altså fienden.
Vor villa hadde bare kvist og stueetage med et stort kjøkken nedenunder. Og grønne espalier over den høie grundmur. Hvitmalt og hvitpusset. Munter og indbydende med aapne dører baade her og der om sommeren. Og vi unger fløt ut og ind, som vi vilde. De gamle trær stod omkring, som vind og veir hadde plantet dem. Haven grodde op i frihet under ansvar. […]
Dikterhøvdingen Bjørnson førte et gjestfritt hus. En gang kom selveste H.C. Andersen på besøk:
”Løkka” var et eventyr. Og midt i eventyret oplevet vi selveste eventyrkongen. En nat brøt stormen et ældgammelt træ overende. Det faldt tversover plænen. Det spriket med de verkbrudne grenene. Og de friske grønne bladene hang der og blev slantne. De forsto ingenting av det hele, sa han som tok min bror paa fanget og mig tæt indtil sig. Han visste, hva græsset mente om de døde træ og skyerne og især om fuglene.
H.C. Andersen hadde meget at fortælle om hele haven. Jeg ser endnu hans store ansigt og ryggen, som ikke orket den lange kroppen. Og den store mund, som altid hadde det travelt med det store gebis. Hans smil husker jeg og øinene, som saa lysende paa os, mens han gjorde de gamle træ om til et levende væsen, som laa der og led døden.”

Fremdeles lever dikterhøvdingen på Ruseløkka, i form av bakgårdsparken "Bjørnsons hage". Foto: Gunnar Bolstad
Fremdeles lever dikterhøvdingen på Ruseløkka, i form av bakgårdsparken «Bjørnsons hage».
Foto: Gunnar Bolstad


Og løkka ved Munkedammen var helt klart et fristed for familien Bjørnson. Far i huset kjempet sine utrettelige kamper, men hjemme i det idylliske huset følte familien seg beskyttet, forteller sønnen:
”Jeg levet mit liv paa Løkken og paa skolen ellers bare med et par kamerater. Byen var ikke glad i os. Jeg hadde ikke stort greie paa hvorfor. Jeg visste bare, at det gjaldt far – som holdt paa med saa meget, jeg ikke begrep.