Utsikten fra Ekeberg (4)

Pama Katalog H¿st 2008Mange av de som malte landskaper og portretter tidlig på 1800-tallet hadde militær bakgrunn. Det hadde den naturlige forklaring at hær og marine hadde behov for folk som kunne tegne kart og avbilde innseilingsleder og fjelltopper. Det kunne komme godt med.

En av de fremste svenske «militærmalerne» het Wilhelm Carpelan. Han var født i Finland i 1787 og hadde allerede rukket en omfattende militær karriere før han kom til Christiania som adjutant for den nye svenske stattholderen, August Sandels. Sandels var en barsk herremann, general av bakgrunn, som var sendt til Norge for å holde nordmennene sterkere i tømme etter at den forrige stattholderen, Carl Mörner hadde blitt så husvarm at han nærmest var å regne som en «norgesvenn».

Carpelan fylte flere roller, men fikk blant annet anledning til å reise mye i Sør-Norge. Ikke minst reiste han sammen med Johannes Flintoe og naturforskeren og astronomen Christopher Hansteen – han med observatoriet ved Munkedammen. Sammen med Flintoe gjorde han en lang reise gjennom Valdres og Telemark, og flere av bildene de laget bidro til å gjøre disse strøkene kjent både i Norge og i utlandet.

Det var vel antagelig også Flintoe som viste Carpelan utsikten fra Ekeberg. Vi ser at Carpelan var mer opptatt av bygninger enn Flintoe var, men at de ellers ser ut til å ha stått på samme sted.