Utsikten fra Ekeberg (1)

flintoe2Utsikten fra Ekebergåsen har fascinert malere siden noen kom på ideen om å male landskapsmalerier i Christiania. Vi begynner med et av de mest kjente, av Johannes Flintoe, malt cirka 1820.

Flintoe kom flyttende til Christiania fra Danmark, visstnok fordi klimaet her skulle være bedre for hans revmatiske lidelse, og ble raskt en sentral aktør i det spinkle norske kunstnermiljøet. I tillegg til en omfattende kunstnerisk virksomhet var han også blant de første lærerne på den kongelige tegneskolen som ble opprettet i 1818, og som siden ble kjent som Kunst- og håndverksskolen, nå en del av Kunsthøgskolen i Oslo.

Flintoe reiste land og strand rundt og malte landskapsmotiver. Men han hadde også et sosialpolitisk engasjement, gjerne knyttet til det omfattende alkoholmisbruket som preget samtiden. Her er det de tre gutta i forgrunnen som stjeler oppmerksomheten først, der de har stukket seg vekk for å ta seg en tår.

I landskapet gjenkjenner vi for øvrig Gamlebyen kirke ved Oslo hospital litt til venstre i bildet, Akershus festning ytterst til venstre, og bebyggelsen langs Strømsveien til høyre. Legg merke til de store plankelagrene midt i bildet. De såkalte bordtomtene gikk med i en stor brann i 1819 – som bidro til å slå beina under flere av de store gamle handelshusene. Men plankelagrene kom raskt på plass igjen, men nå med flere nye kjøpmenn som eiere.