Frækt indbrudstyveri paa Ljan inat

Aftenposten 18.8.1915: Bryggerieier v.d.Planitz’ villa paa Ljan, ret op for Ljan station, har inat været hjemsøgt af indbrudstyve, – et usedvanlig frækt indbrudstyveri, der vidner om, at rene mestre i tyvefaget har været paafærde. Tyven eller tyvene – Akers politi mener, at der maa have være mindst to – har over gaardspladsen nærmet sig det øvre kjøkkenvindu og her fundet et tjenligt angrebspunkt. Vinduet er forsynet med jernsprinkler. Ved en behændig manøvre er det imidlertid lykkedes at faa haanden indenfor, haspen taget af og vinduet helt aabnet. Dermed var kjøkkenet i tyvenes besiddelse. […] Videre har tyven lukket op natbordskuffen lige ved v.d. Planitz’ seng, og derfra fjernet to revolvere, en gasrevolver og en alminnelig revolver, som v.d. Planitz pleier at opbevare der om natten. Tyven maa altsaa have været bekjendt med dette forhold og har villet sikre sig mod revolverskud under retræten, ifald v.d. Planitz skulde vaagne.