Fra havn og brygge.

Kristiania havn i 1922.

Aftenposten 8.8.1915: Havnevirksomheden ligger fremdeles paa et «dødpunkt». Af masseartikler har vi tidligere forsynet os godt. Korn og mel kommer det i øieblikket ikke meget af. Vi har en del reserver – og provianteringskommissionen som de private importører ønsker rimeligvis ikke at lagre for meget nu i overgangen mellem gammel og ny høst. Sukkerimporten fra udlandet er praktisk talt stanset. Nogle sendinger er kommet fra Sverige – og snart ventes de første ladninger af de 15.000 tons svensk sukker, som staten har sikret sig.

Den øvrige indførsel skyder foreløpig liden fart. Ladninger kommer jo hver dag; men det er mest kul, jern og andre raavarer til vor industri. Samtidig indføres adskillig udpakningsgods; men det merkes en betydelig afslappelse i forhold til det normale. For handelsstanden opstaar efterhvert større og større vanskeligheder med at skaffe sig det, som trænges inden de forskjellige brancher i den daglige omsætning.