Morgenposten

Atter Appelsiner til Byen.

Morgenposten, 19.2. 1919: Der har nu i længere Tid været helt utsolgt for Appelsiner i Byens Forretninger. Men saa igaar kom da den ventede Middelhavsbaat «Stromboli» hertil fra forskjellige spanske og italienske Havne. Skibet skal […]

Aftenposten

Strandpromenaden.

Aftenposten, 5.2. 1919: Kommunen har skaffet sig raadighed over grund med strandlinje fra Filipstad og et stykke udenfor Skarpsno, – til og med Gulbransons løkke. […] Der er altsaa af kommunen nedlagt ca. ½ million […]

Avisene

En tur paa Toldboden

Morgenposten, 28.1. 1919: Det er ikke vanskelig at merke betydelige Lettelser i Vareknapheten paa enkelte Omraader. Stort skal det muligens heller ikke til, før en Forandring gjør sig merkbar. Manglen har været yderst omfattende og […]

Dagbladet

En tur langs havnen i dag.

Dagbladet, 11.1. 1919: Efterat de mange, lange ventende store oversjøiske og andre dampskibe fra utlandet endelig kom hertil utover november maaned, efterat de ved vaabentilstandens indtræden i begyndelsen av november blev frigit, indtraadte der atter […]

Folkeliv

Når eksamensnervene tar overhånd

Den unge teologistudenten Frederik Heyerdahl forsvant sporløst fra sin tantes hjem en dag i november 1838. Da han endelig ga livstegn fra seg, hadde han en rystende historie å fortelle: En lørdag ettermiddag var han […]

Samfunn

Svenske krigsskip i Christiania

Militærleiren på Etterstad i 1821 var oppsiktsvekkende nok i seg selv, men Karl Johan sendte like godt en flåte med svenske krigsskip også. Det første som kom, briggen La Badine, hadde med seg kongens partytelt. […]

Aftenposten

Filipstadbryggernes fortsættelse.

Aftenposten, 17.6.1917: Filipstadafsnittet indtager – heder det i havnestyrets budgetforelæg – en særstilling. Og vegten maa foreløpig lægges paa at faa disse værdifulde bryggenalæg i forbindelse med landvinding fremmet. Den tidligere besluttede og bevilgede del […]

Samfunn

Omstridt skarpskyting fra festningen

Helt fram til slutten av 1800-tallet var det slett ikke farefritt å bevege seg til sjøs i farvannet utenfor Akershus festning. Man kunne simpelthen bli skutt, selv i fredstid. Vinterstid var også skøyteløperne utsatt. Det […]

Aftenposten

Fra havn og brygge.

Aftenposten 8.8.1915: Havnevirksomheden ligger fremdeles paa et «dødpunkt». Af masseartikler har vi tidligere forsynet os godt. Korn og mel kommer det i øieblikket ikke meget af. Vi har en del reserver – og provianteringskommissionen som […]