Aftenposten

Langøerne.

Aftenposten, 29.8.1917: Dybdeboringerne paa Langøerne efter vand har nu omsider ført til et gunstig resultat. I ca. 30 meters dybde har man stødt paa en vandaare, som yder rigelig: 1000 a 1100 liter vand i […]

Aftenposten

De flytbare barakker for husvilde.

Aftenposten, 29.4.1917: I bystyremødet 1ste marts bevilgedes 310,000 kroner til opførelse af nødbarakker for husvilde, efter plan og anbud fremlagt af Norsk barakke- & impregneringskompani […] Efter forlydende optræder selskabet med anbud, –  byggeraskheden spiller […]

Aftenposten

Tilvexten af leiligheder ifjor

Aftenposten 5.1.1915: Der er i det netop forløbne aar tilkommet 378 nye leiligheder her i Kristiania. Aarets 2 sidste maaneder bragte saagodtsom ingen tilvext. I november er der fra bygningskontrollen utstedt færdigattest for kun 2 […]