Gratis foredrag og vandringer med Leif Gjerland

Onsdag 20. mars kl. 20:

OM GRUNNEN TIL AT OSLO SKAL HA TO BYJUBILEER I 2024

i Halvardsalen på loftet til Gamlebyen skole, Egedes gate 3
– «Fra Oslo til Christiania…» v/arkeolog Petter Molaug

(om hva som ble med over til den nye byen i 1624)

«…og tilbake til Oslo» v/Leif Gjerland

(om striden da bynavnet Christiania i 1924 skulle byttes ut med forstadsnavnet «Oslo»)

Foredragene starter kl. 20, i etterkant av én times årsmøte i Oslos mest aktive historieforening.

Kommer du kl. 19 og melder deg inn da, får du stemmerett på møtet.
Arrangør: Foreningen Middelalder-Oslo

 

Torsdag 4. april kl. 16:

EN INDUSTRI-HISTORISK ETTERMIDDAG I NYDALEN

med middag på 1800-tallsvis på restauranten Rause Retter, Gjerdrums vei 10

«Nydalen Compagnie blir til» foredrag v/Dag Andreassen, Teknisk museum

«Nydalen, Norges andre drabantby» foredrag v/Leif Gjerland

– Salg av boka Østkanten etter foredragene
Arrangør: Restaurant Rause Retter

 

Søndag 12. mai kl. 15.30:

STORVANDRING I OSLO MIDDELALDERBY

fra Mariakirkens ruiner i Middelalderparken, inng. fra Dronning Eufemias gt.

– Vandringen inkluderer tidsriktige tablåer og musikk, og ender ved Oslo bispeborg

– Det blir mulig å først få se en nybygget middelalderbåt i et båtbyggertelt rett ved

– Mer detaljert program kommer i begynnelsen av mai.
Arrangør:  Arrangør:

 

Lørdag 1. juni kl. 15.00:

EN RUSLETUR RUNDT I HOVEDØYAS SPENNENDE HISTORIE
– Etter åpningen av årets kunstutstilling i Lavettbygningen ved fergebrygga

– Starter med samling på Hovedøyas fergebrygge

– Salg av boka Oslos øyverden etter vandringen
            Arrangør: Hovedøyas kunsthall

        

Søndag 1. september kl. 13.00:

MIDDELALDERENS FRYSJA

– Årets Akerselva-maraton med start fra Nydalen torg.

– Detaljert program legges ut i august.            Arrangør: Arbeidermuseet

 

 

Her finner du Leif Gjerlands artikler i Aftenposten/Osloby

 

Leif Gjerlands ti bøker