Avisene

Skjæbnens stedbarn.

9. august 2017

Aftenposten, 9.8.1917: Slig vil den altsaa komme til at se ud den nye musikpavillon. Dette endelige udkast blev approberet i formandskabet igaar. Formandskabet anmodede til [...]

En receptskandale i Kristiania.

1. august 2017

Aftenposten, 1.8.1917: Opdagelsespolitiet har en tid anstillet undersøgelse angaaende en læge her I byen, som I stor udstrækning har udfærdiget receptor paa brændevin. [...]

Indgangen til byen.

15. juli 2017

Aftenposten, 15.7.1917: «Aftenposten»s tegner har ovenfor givet et livagtig billede af, hvordan indgangen til Norges hovedstad fra hovedjernbanestationen – den [...]

Utrenskningen fortsætter.

10. juli 2017

Morgenposten, 10.7.1917: Det er Folk av mangeslags Nationer som besøker os nu om Dagene. Forleden kom der saaleedes hit til Byen en Perser, en Haandverker i 30-Aarene, som [...]

Tysk spion arresteret i Kristiania.

5. juli 2017

Oppdagelsessjef Johan Olaus Søhr hadde en travel jobb med å jakte spioner i Kristiania. Aftenposten, 5.7.1917: For nogen tid siden arresterede opdagelsespolitiet her i byen [...]

Badene paa Hovedøen.

21. juni 2017

Aftenposten, 21.6.1917: Sjelden har vi havt en juni maaned, som har været saa egnet til at foranstalte run paa byens bad. Og hvad vort største badeetablissement, de [...]

Filipstadbryggernes fortsættelse.

17. juni 2017

Aftenposten, 17.6.1917: Filipstadafsnittet indtager – heder det i havnestyrets budgetforelæg – en særstilling. Og vegten maa foreløpig lægges paa at faa disse [...]

Den sprængte Kristianiatelefon.

8. juni 2017

Aftenposten 8.6. 1917: Kristiania telefonanlæg har udsendt et kommuniké, hvori det bl. a. heder: Det gaar ikke længer paa denne maade. Telefonexpeditionen i Kristiania [...]
1 2 3 4 5 10