Aftenposten

En sørgelig sommer for de badende.

Aftenposten, 11.8. 1920: Sommeren har ikke indbudt til at gaa i vandet – tvertom. Regn og kulde har været fremherskende. Og det hjælper lidet om der er en varm soldag imellem. De fleste mennesker maa […]

Aftenposten

Bodsfængselsløkken som offentlig park.

Aftenposten, 10.6. 1920: Som nævnt besluttede formandskabet igaaraftes et mageskifte med Staten, saadan at kommunen faar 10 maal grund af Bodsfængselsløkken langs Grønlandsleret og Borggaden, mod at Staten faar grund af kommunens eiendom, Jordals teglverk, […]

Aftenposten

Nye Hjem-udstillingen i Ullevaal haveby.

Aftenposten, 8.5. 1920: Initiativet til denne stort anlagte udstilling, som tegner til at blive meget interessant, og udbytterig, er som bekjendt taget af Boligreformforeningen, som derfor fortjener al mulig anerkjendelse. […] Udstillingen har af Boligraadet […]

Dagbladet

Kristiania og Aker maa slaas sammen!

Dagbladet, 8.4. 1920: Den i 1916 nedsatte byutvidelseskomité, som bestaar av redaktør Jeppesen (formann), direktør Meinich, advokat Hieronymus Heyerdahl, advokat Gustav Heiberg, advokat Stang Lund og bestyrer Sverre Iversen, har nu avgitt sin innstilling. Denne […]

Aftenposten

Akershusomraadet.

Aftenposten, 12.3. 1920: […] Jernbaneforbindelsen mellem Øst- og Vestbanestationen skaffes tilveie paa den maade, at der fra Østbanestationen føres en høibane frem langs Børsen til Skippergaden over samtlige kommunikationslinjer, – videre under Dronningensgade og derfra i […]

Dagbladet

Gokstadskibet paa Jernbanetorvet?

Dagbladet, 8.1. 1920: Som tidligere meddelt, har Gustav Vigeland foreslaatt, at de 50 000 kroner Den norske Amerikalinje har skjenket til Jernbanetorvets kunstneriske utsmykning, anvendes som bidrag til aa støpe Gogstadskibet1)journalisten blåholder på Gogstad, mens […]

Dagbladet

Stor nedgang av fødsler i Kristiania.

Dagbladet, 6.1. 1920: Antallet av levendefødte barn i Kristiania i forrige aar var 4615, hvorav 2409 gutter og 2206 piker. Dette er en meget betydelig nedgang sammenlignet med fødselsantallet i 1918, nemlig ca. 600 eller […]

Dagbladet

Centralbad i Torvgaten.

Dagbladet, 5.12. 1919: Badeutvalget foreslaar aa rive det gamle Torvgatens bad. Kommunens finansutvalg skal mandag behandle et forslag fra badeutvalget om konkurranse til et nytt stort centralbad i Torvgaten. Torvgatens bad har vist sig aa […]

Aftenposten

Gasverket.

Aftenposten, 22.11. 1919: […] Som man vil erindre, anbefalede den af udenlandske og indenlandske sagkyndige nedsatte commission at man i stedet for Sjølyst valgte Filipstad som gasverkstomt. Gasverkskomiteen har da ogsaa særlig arbeidet med dette […]

Socialdemokraten

En brysom husvert.

Social-Demokraten, 12.11. 1919: Eieren av Sannergaten 15, en hr. Christian Jakobsen, maa efter hvad vi erfarer være en meget brysom og kranglevoren husvert at ha med at gjøre. Den almindelige mening blant os leieboere er […]