Intelligensseddelen

En kvindelig klub.

Norske intelligenssedler, 13.9. 1919: Læseforeningen for kvinder, som ved sit bibliotek og sit læseværelse i mange aar har været til glæde for en mængde selverhvervende damer og gruer her i byen, vil i vinter bli […]

Aftenposten

Et forbudsmøte i Calmeyergadens missionshus.

Aftenposten, 12.9.1919: Vi har set, hvorledes forbudsagitationen tager kristendommen til indtægt. De andre er “Djævelens haandlangere”. Igaar holdt forbudsfolket efter samme princip møde i Calmeyergadens missionshus med taler af Albert Lunde, borgermester Solem fra Aalesund […]

Aftenposten

Jazz.

Aftenposten, 5.9.1919: Det fortælles: Ved en dansetilstelning i London havde musikdirigenten glemt dansemusiken; istedenfor jazzmelodierne havde han taget med sig Wagners «Tannhauser». Han vidste imidlertid raad; han stilte notebladene paa hodet og orkesteret spillede bedre […]

Socialdemokraten

Et uhyggelig arbeide.

Social-Demokraten, 1.9.1919: Under den store koleraepidemi i 1830-aarene blev den nuværende gasverkstomt benyttet som kolerakirkegaard, og flere hundre lik blev nedgravet her. Efterhvert som tiden gik, holdt industrien sit indtog over de dødes grave og […]

Aftenposten

Mr. Batts kom til Kristiania imiddags.

Aftenposten, 14.5. 1919: Den amerikanske looping-mester, flyveløitnant Batts, som vil være vore læsere bekjendt fra hans interessante flyverinterview, kom imiddags til Kristiania. Og det med brask og bram. Motorlarmen fra hans store, vakre sorthvide flyvebaad […]

Avisene

Den planlagte lufttrafik mellem Kristianiafjordens byer.

Tidens Tegn, 16.5. 1919: For at vække Tønsbergs interesse hadde «Norsk aeroplanfabrik», hvis anlæg dernede nu paa det nærmeste er færdig, igaar tillyst et møte i byens handelsforening. Selskapets direktør, diplomingeniør Hellesen, gjorde her, efterat […]

Dagbladet

Børsens 100-aarsjubileum i dag.

Dagbladet, 25.4.1919: Festen i anledning av Børsens hundreaarsjubilæum i dag fikk det smukkeste forløp. Børsbygningen var baade utvendig og innvendig dekorert med flagg og grønt i antikk stil og dannet en vakker ramme om festlighetene. […]

Socialdemokraten

En paakrævet sporveislinje

Social-Demokraten, 26.4. 1919: Med jevne mellemrum kommer bydelene og villastrøkene med sine sporveiskrav. Der holdes distriktsmøter og vedtages resolutioner, og imens sover hele kommunikationsvæsenet. De ulykkelige som har sin bolig i Aker, høit oppe paa […]

Aftenposten

Byen vokser sig ud i Aker.

Aftenposten, 6.4. 1919: Advokat Heyerdahl anbefaler, at de ublandede skog- og jordbrugsdistrikter i det nordøstlige og nordvestlige overføres til Nittedal og Bærums kommuner, hvorved ca. 2/3 af Aker kommer indenfor bygrænsen. De bygrænser, som blev […]

Middagsavisen

Handelsbygningen ved Drammensveien.

Middagsavisen, 27.3.1919: Der er 2 Kjæmpebygninger her i Byen, som nu nærmer sig sin Fuldførelse. Den ene – Havnelageret – har vi tidligere omtalt, den anden, Handelsbygningen, bringer vi i dag et Par Tegninger av. […]