Dagbladet

Telefonrationering fra i morgen igjen.

Dagbladet, 11.2. 1919: Telefonrationeringskomiteen meddeler, at timerationeringen av telefoner vil bli gjenoptat fra i morgen kl. 9! Det korte varsel blir git i en annonce i aftenavisen i aftenavisen ikveld. Sekretæren i rationeringskomiteen oplyser paa […]

Aftenposten

Strandpromenaden.

Aftenposten, 5.2. 1919: Kommunen har skaffet sig raadighed over grund med strandlinje fra Filipstad og et stykke udenfor Skarpsno, – til og med Gulbransons løkke. […] Der er altsaa af kommunen nedlagt ca. ½ million […]

Aftenposten

«Marken» begyndte i dag.

Aftenposten, 4.2. 1919: «Marken» har taget sin begyndelse i dag. Man maa karakterisere det som livlig, kanske endogsaa meget livlig. Ialfald er der mange heste og mange kjøbelystne. Men priserne er ikke til at spøge […]

Aftenposten

Naar kan den automatiske telefoncentral  aabnes?

Aftenposten, 2.2. 1919: Under de fortvilede telefonforhold, som for tiden hersker i byen, er det rimelig, at folk med længsel imødeser den dag, da den automatiske telefoncentral kan tages i brug. Mange spørger os om […]

Morgenbladet

Den nye store brødfabrik i Christiania.

Morgenbladet, 1.2. 1919: Naar en række fremtrædende mænd i disse  dage indbyder til dannelse av et aktieselskap til anlæg og drift av en moderne  brødfabrik i Christiania er det et  tiltak, som utvilsomt vil  møtes […]

Avisene

En tur paa Toldboden

Morgenposten, 28.1. 1919: Det er ikke vanskelig at merke betydelige Lettelser i Vareknapheten paa enkelte Omraader. Stort skal det muligens heller ikke til, før en Forandring gjør sig merkbar. Manglen har været yderst omfattende og […]

Avisene

Det Kristiania som vokser.

Middagsavisen, 24.1. 1919: Det er sagt saa mange Gange, at der knapt findes en By i hele Europa i hvis Gater der graves mere i end netop i Kristianias. Men muligens skyldes denne Paastand vor […]

Aftenposten

Restaurering af byens ældste hus.

Aftenposten, 16.1. 1919: Byens ældste, bevarede hus er Raadhusgaden 19, der nu benyttes som kontorer af elektricitetsverket. Opførelsen af ny bygning for lysverkernes administration er paabegyndt paa Solli. Spørgsmaalet hvad der skal gjøres med den […]