Middagsavisen

Undergrundsbanen.

Morgenposten/Middagsavisen, 25.9. 1919: For en Tid siden blev der som bekjendt nedsat en Komite, med Repræsentanter for Kristiania og Aker, for at arbeide videre med Resultatet av den store Sporveiskonkurrance i fjor for Akersdalens fremtidige […]

Aftenposten

Musikpaviljonen endelig færdig.

Aftenposten, 24.9. 1919: Folk flest har sikkert gaaet og troet, at musikpaviljonen, som den nu har været i brug det siste aar, var helt og holdent færdig. Men saa er ikke tilfeldet. Udsmykningen af de […]

Morgenbladet

Vældig brand paa Grønland.

Morgenbladet 17.9. 1919: Ved 11-tiden iformiddag meldtes brand fra Grønland, og kort efter stor brand fra Linderud & Breiens kassefabrik og høvleri, et stort fabrikanlæg paa den ene side og Bækkegaten paa den anden. Ilden […]

Intelligensseddelen

En kvindelig klub.

Norske intelligenssedler, 13.9. 1919: Læseforeningen for kvinder, som ved sit bibliotek og sit læseværelse i mange aar har været til glæde for en mængde selverhvervende damer og gruer her i byen, vil i vinter bli […]

Aftenposten

Et forbudsmøte i Calmeyergadens missionshus.

Aftenposten, 12.9.1919: Vi har set, hvorledes forbudsagitationen tager kristendommen til indtægt. De andre er “Djævelens haandlangere”. Igaar holdt forbudsfolket efter samme princip møde i Calmeyergadens missionshus med taler af Albert Lunde, borgermester Solem fra Aalesund […]

Aftenposten

Jazz.

Aftenposten, 5.9.1919: Det fortælles: Ved en dansetilstelning i London havde musikdirigenten glemt dansemusiken; istedenfor jazzmelodierne havde han taget med sig Wagners «Tannhauser». Han vidste imidlertid raad; han stilte notebladene paa hodet og orkesteret spillede bedre […]

Socialdemokraten

Et uhyggelig arbeide.

Social-Demokraten, 1.9.1919: Under den store koleraepidemi i 1830-aarene blev den nuværende gasverkstomt benyttet som kolerakirkegaard, og flere hundre lik blev nedgravet her. Efterhvert som tiden gik, holdt industrien sit indtog over de dødes grave og […]

Aftenposten

Mr. Batts kom til Kristiania imiddags.

Aftenposten, 14.5. 1919: Den amerikanske looping-mester, flyveløitnant Batts, som vil være vore læsere bekjendt fra hans interessante flyverinterview, kom imiddags til Kristiania. Og det med brask og bram. Motorlarmen fra hans store, vakre sorthvide flyvebaad […]

Avisene

Den planlagte lufttrafik mellem Kristianiafjordens byer.

Tidens Tegn, 16.5. 1919: For at vække Tønsbergs interesse hadde «Norsk aeroplanfabrik», hvis anlæg dernede nu paa det nærmeste er færdig, igaar tillyst et møte i byens handelsforening. Selskapets direktør, diplomingeniør Hellesen, gjorde her, efterat […]