Aftenposten

Politiet kræver adgang til bedre kontrol.

Aftenposten 12.7.1917: Som man vil erindre undtog bystyret under behandlingen af reglerne for færdselen i byens gader velocipederne fra pligt til at bære numer. Politikamret har nu tilskrevet magistrat og formandskab om at faa dette […]

Aftenposten

Utrenskningen fortsætter.

Morgenposten, 10.7.1917: Det er Folk av mangeslags Nationer som besøker os nu om Dagene. Forleden kom der saaleedes hit til Byen en Perser, en Haandverker i 30-Aarene, som nok hadde tænkt at slaa sig ned […]

No Picture
Aftenposten

Tysk spion arresteret i Kristiania.

Aftenposten, 5.7.1917: For nogen tid siden arresterede opdagelsespolitiet her i byen en tysker, Frantz Hugo Gossow som mistænkt for at arbeide her som spion. Han havde da boet her i byen nogen maaneder og foretaget […]

Aftenposten

Det store undergrundskart over Kristiania.

Aftenposten, 28.6. 1917: Ovenstaaende billede gjengiver en scene fra Youngstorvet igaar. Det er grundboring. Vi har tidligere omtalt disse grundboringsarbeider. De foretages for vand- og kloakvæsenets regning for at skaffe rede paa grundforholdene for en […]

Aftenposten

Badene paa Hovedøen.

Aftenposten, 21.6.1917: Sjelden har vi havt en juni maaned, som har været saa egnet til at foranstalte run paa byens bad. Og hvad vort største badeetablissement, de kommunale bad paa Hovedøen angaar, viser søgningen did […]

Aftenposten

Filipstadbryggernes fortsættelse.

Aftenposten, 17.6.1917: Filipstadafsnittet indtager – heder det i havnestyrets budgetforelæg – en særstilling. Og vegten maa foreløpig lægges paa at faa disse værdifulde bryggenalæg i forbindelse med landvinding fremmet. Den tidligere besluttede og bevilgede del […]

Aftenposten

Den sprængte Kristianiatelefon.

Aftenposten 8.6. 1917: Kristiania telefonanlæg har udsendt et kommuniké, hvori det bl. a. heder: Det gaar ikke længer paa denne maade. Telefonexpeditionen i Kristiania holder nu hver dag, i kortere eller længere tidsrum ad gangen, […]

Aftenposten

Ekebergbanen.

Aftenposten 7.6. 1917: Førstkommende mandag aabnes Ekerbergbanen for drift, idet direktionen af hensyn til det ventende publikum har anmodet om og faaet anledning til at arrangere sig med en midlertidig rute med det knappe materiel, […]

Aftenposten

Sjøbadene aabnes i dag.

Aftenposten, 1.6. 1917: Kristiania har siden pinsedagene ikke næret noget høiere ønske end snarlig at faa gaa i vandet. Fra i dag af gjør kommunen sit, for at dette ønske letvindt kan opfyldes. I dag […]

Aftenposten

Ungkarshjem i Kristiania.

Aftenposten, 22.5.1917: Der dannes saa mange aktieselskaber i vor tid. Det kan derfor ikke forbause nogen at høre, at der nu her i byen skal dannes et med det formaal at bygge og drive et […]