Aftenposten

Fremspringet i Dronningens gade skal reguleres væk.

Aftenposten, 13.11.1916: Bystyret skal paa torsdag behandle indstilling fra magistrat og formandskab om indkjøb af Dronningens gade nr. 38 for 125.000 kroner. Indkjøbet  sker for at faa gjennemført Dronningens gades regulering efter den sorte streg […]

Aftenposten

Den nye station ved Skarpsno.

Aftenposten, 20.10. 1916: Der har i længere tid været arbeidet ved Skarpsno med jernbanelinjer, svære arbeider i graastensmur som støttepunkter for den nye overgang, og i den sidste tid er ogsaa et hus begyndt at […]

Aftenposten

Endelig.

Aftenposten, 19.10. 1916: Endelig er det kommet saa langt med den evindelige musikpavillon-sag, at formandskabet igaaraftes besluttede en ny pavillon efter arkitekterne Morgenstierne og Eides ovenstaaende tegning. Og den skal staa, hvor den nuværende ærværdige […]

Aftenposten

Letvintere adkomst til Ullevaal sygehus.

Aftenposten, 12.10. 1916: For et aars tid siden vakte overlæge dr. Lyder Nicolaysen motion om en mere tilfredsstillende adkomst til Ullevaal sygehus, – de nuværende kommunikationsforhold er, som bekjendt, for mange bydelers vedkommende noksaa besværlige. […]

Aftenposten

De store grundarbeider paa Centralbankens tomt.

Aftenposten, 5.10. 1916: Grundarbeidet paa Centralbankens tomt paa hjørnet af Kirkegaden og Toldbodgaden har nu paagaaet et helt aar, og fremdeles staar der meget arbeide igjen at udføre, før opførelsen af den store gaard kan […]

Aftenposten

Ekebergbanen.

Aftenposten, 23.9.1916: […] Vevæsenet foreslaar, at kjørehastigheden paa den del af veien fra Sjømandsskolen til Ljabroveien, hvor stigningen er 1:18, ikke under nogen omstændighed bør sættes høiere end det tilladte maximum for sporveien i byens […]

Aftenposten

Vestkanttorvet paa Prof. Dahls plads.

Aftenposten, 22.9.1916: […] Paa torvet kan, indtil nærmere bestemmelse er truffet af magistrat og formandskab, forhandles: Blomster, planter, bær, frugt, grønsager, poteter samt anden afkastning af have eller jordbrug. Samtlige varer maa være produkter af […]

Aftenposten

Munkedamsveibroen over jernbaneskjæringen.

Aftenposten, 24.8.1916: Drammensbanens ombygning til dobbeltspor og elektrisk drift forvolder adskillige forandringer ogsaa inden byens grænser – ved broovergange og ellers. Saaledes med Munkedamsveiens broovergang. Elekritificeringen kræver for jernbanen en betydelig større høide end nu […]