Aftenposten

Byens sommerudfartssteder iaar.

Aftenposten, 19. 4. 1917: Paa sommerudfartsstederne er der nu travl virksomhed for at bringe alt i orden til sæsonens aabning. Malere og snedkere pudser op og fornyer og restauratørerne stræver for at ordne kontrakter med […]

Aftenposten

Strandpromenaden.

Aftenposten, 12.4. 1917: Bystyret har, som bekjendt, bevilget flere hundrede tusen kr. til gjennemførelse af en strandpromenade langs Frognerkilen. Promenadeplanerne stoppede foreløpig op ved Skarpsno. Forsættelsen dannes nemlig af den grosserer Gulbransons arvinger tilhørende eiendom […]

Aftenposten

Oldfund i Oslo.

Aftenposten, 22.3.1917: Under de gravningsarbeider, som jernbanen fortiden foretager ude i Oslo, finder man stadig brokker af ældre bygningsdele. Af anlægsingeniørerne er der givet besked om, at alle stene eller bjelker, som synes at have […]

Aftenposten

Barbermester i Karl Johan i 50 aar.

Aftenposten, 22.3.1917: Den 23de ds. feirer gamle barbermester Chr. Pettersen, Karl Johansgade 5, 50 aars jubileum som mester. I og for sig et meget sjeldent jubilæum, men endnu sjeldnere, fordi han i alle disse aar […]

Aftenposten

Folkeskolerne maa antagelig gaa til delvis lukning strax.

Aftenposten, 14.3.1917: Optællingen af folkeskolernes brændselsbeholdninger er endnu ikke helt tilendebragt. Det endelige resultat vil først foreligge i dag, men allerede nu har man nogenlunde oversigt over situationen. Denne synes at være saa alvorlig, at […]

Aftenposten

Keyser-løkken indredes til sygehus.

Aftenposten, 6.3.1917: I 1913 kjøbte staten eiendommen Ullevaalsveien 33, Keyser-løkken, til brug for Rigshospitalet. Den har siden den tid været holdt i reserve som en epidemiafdeling. I fjor bevilgede Storthinget det fornødne til bygningernes indredning […]

Aftenposten

Holmenkolbakken i dens nye skikkelse.

Aftenposten, 24.2. 1917: Det er gjort mange forandringer i Holmenkolbakken, siden det første gang var løb der, og det kan med tryghed siges, at de alle har været til det bedre. Skiforeningen steller om bakken […]

Aftenposten

Ordføreren, hr. Jeppesen, befrygter masse-arbeidsledighed.

Aftenposten, 22.2.1917: Som nævnt bifaldt formandskabet igaaraftes et forslag fra ordføreren, hr. Jeppesen, om uopholdelig forberedelse af fælleskjøkkener i stor stil. Af ordførerens begrundelse hidsættes: Det er at befrygte, at den raadende kulmangel i nær […]

Aftenposten

Fortsat skolelukning – mindst 1 uge

Aftenposten 15.2.1917: Den kommunale brændselsbeholdning er saa liden, at det stiller sig utilraadelig at gjenoptage folkeskoleundervisninen paa mandag, som først af bestemt. Gjenoptager man nu, vil man kunne blive nødt til at lukke senere. Og […]

Aftenposten

Tullinløkken som idrætsplads.

Aftenposten 1.2.1917: For formandskabet igaaraftes forelaa meddelelse fra magistraten om, at Kirkedepartementet gaar med paa, at Tullinløkken foreløpig anvendes som idrætsplads for Universitetet og gymnastikskolen. I den tid, da pladsen ikke benyttes af studenterne og […]