Morgenbladet

Ogsaa Vestkanten faar sin fiskekafé.

Morgenbladet, 3.6. 1918: Der har i nogen tid været drevet underhandlinger mellem indehaveren av det forhenværende “Nürnberger Hof” – nuværende terrassekaféen – og fru Betzy Kjelsberg, som paa statens vegne har villet kjøpe den til […]