Dagbladet

Kafe Engebret brent i natt.

Dagbladet, 10.11. 1921: Da gamle “Engebret”s første frokostgjester innfant sig paa stamkafeen i dag, møttes de av et uhyggelig og merkelig syn: kafeen var brent. Det hyggelige gamle hus var forvandlet til en heslig ruin. […]

Dagbladet

Vestkanttorvet blir lekeplass.

Dagbladet, 20.4. 1921: Anlegget av den nye lekeplass paa det forhenv. Vestkanttorv ved Professor Dahls gate er nu i full gang. Det ser ut til aa bli et meget tiltalende anlegg med vakre stentrapparrangementer og […]

Dagbladet

Nationalteatret og operaen.

Dagbladet, 27.1. 1921: Det forslag om samarbeide som Filharmoniske Selskap i disse dager har sendt Nationalteatret har selvsagt vakt den største opmerksomhet i teater- og musikkinteresserte kretse […] “Dagbladet” har henvendt sig til nogen av […]

Dagbladet

Skal Nationalteatret ogsaa bli operascene?

Dagbladet, 26.1. 1921: Som vi tidligere har meddelt ser det ut til at den planlagte sammenslutning melem Opera Comique og Filharmoniske Selskap og Den norske opera gaar i vasken. Filharmoniske har funnet direktor Singers betingelser […]

Dagbladet

En Kristianialæge for meddomsrett.

Dagbladet, 1.10. 1920: Ut paa kvelden den 20. oktober i fjor blev en 25 aar gammel fyrbøter anholdt for drukkenskap. Han hadde da paa sig 5 resepter paa sprit, og alle lød de paa forskjellige […]

Dagbladet

Kristiania og Aker maa slaas sammen!

Dagbladet, 8.4. 1920: Den i 1916 nedsatte byutvidelseskomité, som bestaar av redaktør Jeppesen (formann), direktør Meinich, advokat Hieronymus Heyerdahl, advokat Gustav Heiberg, advokat Stang Lund og bestyrer Sverre Iversen, har nu avgitt sin innstilling. Denne […]

Dagbladet

Gokstadskibet paa Jernbanetorvet?

Dagbladet, 8.1. 1920: Som tidligere meddelt, har Gustav Vigeland foreslaatt, at de 50 000 kroner Den norske Amerikalinje har skjenket til Jernbanetorvets kunstneriske utsmykning, anvendes som bidrag til aa støpe Gogstadskibet[1]journalisten blåholder på Gogstad, mens […]

Dagbladet

Stor nedgang av fødsler i Kristiania.

Dagbladet, 6.1. 1920: Antallet av levendefødte barn i Kristiania i forrige aar var 4615, hvorav 2409 gutter og 2206 piker. Dette er en meget betydelig nedgang sammenlignet med fødselsantallet i 1918, nemlig ca. 600 eller […]

Dagbladet

Centralbad i Torvgaten.

Dagbladet, 5.12. 1919: Badeutvalget foreslaar aa rive det gamle Torvgatens bad. Kommunens finansutvalg skal mandag behandle et forslag fra badeutvalget om konkurranse til et nytt stort centralbad i Torvgaten. Torvgatens bad har vist sig aa […]

Dagbladet

Hovedstadens annet sykehuskompleks.

Dagbladet, 9.10. 1919: Efter opdrag av plankomiteen for Østkantens sykehus har arkitektene Engelstad & Nordan utarbeidet et forprojekt til sykehuset opført paa den dertil innkjøpte tomt av gaardene Haavind, Ulven, Valle i Østre Aker. Anlegget […]