Aftenposten

En auktion i Kirkedepartementet.

Aftenposten, 4.2. 1918: Dronningens gade 15, hvor Kirkedepartementet i lange tider holdt til huse, blev i formiddag bortauktioneret til nedrivning og fjernelse. Paa tomten skal den resterende halvdel af den nye posthusgaard opføres. Det gamle […]

Aftenposten

En visit paa paskontoret.

Aftenposten, 20.1. 1918: Som bekjendt kan man nu ikke reise udenfor landets grenser uden at medføre høitidelig politipas med fotografi, navn, alder, fødested osv. Før i tiden var det en ganske ligetil sag at faa […]

Aftenposten

Forrygende snestorm omkring Kristianiafjorden.

Aftenposten, 8.1.1918: Snestormen, som begyndte i juledagene nordpaa og rasede med uhyggelig kraft, er for hver dag langsom men sikkert rykket længere sydpaa, og igaar eftermiddag naaede den Kristiania. Det begyndte saa idyllisk med friske […]

Aftenposten

Jernbanetorvets nye ansigt.

Aftenposten, 28.12.1917: S. H. Lundhs nye bygning paa Jernbanetorvet nærmer sig nu sterkt fuldførelsen. Den er opført med næsten amerikansk fart i løbet af et halvt aar efter tegning af arkitekterne Klouman og Crawford Jensen. […]

Aftenposten

Motorbaadhavn i Frognerkilen.

Aftenposten, 14.12.1917: Ønskeligheden og nødvendigheden af at skaffe Kristiania en tidsmæssig og passende beliggende havn for byens voksende motorbaadflaade har længe været fremholdt af vore motorbaadeiere, og «Norsk Motorblad» udkaster i sit julenumer en plan […]

Aftenposten

«Haandverkeren» i ny og forbedret skikkelse.

Aftenposten, 20.11.1917: Siden direktør Coll den 16de i forrige maaned overtog «Haandverkeren», har lokalerne der gjennemgaaet en stor forandring til det bedre. Hele kafeen er oppudset, saa den har faaet et festlig og lyst præg. […]

Aftenposten

Fiskecentralens demonstration igaar.

Aftenposten, 24.10. 1917: Efter indbydelse af det kommunale fiskeudvalg, d’hrr. grosserer Sivertsen, fabrikeier Wrangell og redaktør Vidnes, foretog igaar Kristiania magistrat og formandskab, provianteringsraadet, provianteringsministeren, statsraad Vik, expedtionschef Woxen, provianteringsdirektøren, hr. Pedersen, stadsfysikus Bentzen, stadsdyrlægen, […]

Aftenposten

Massemøde af byens kjøbmænd.

Aftenposten, 18.10.1917: Det massemøde af kjøbmænd, hvortil Kjøbmandsforeningen og Kristiania kolonialkjøbmænds forening havde indbudt igaaraftes, havde samlet saa mange, at Handelsstandens forenings store festsal var ganske fyldt. Mødet lededes af Kjøbmandsforeningens formand, kjøbmand Rosenberg. Til […]

Aftenposten

Kristiania sjømandsskole.

Aftenposten 16.10. 1917: Kristiania nye sjømandsskole paa Ekeberg indvies høitidelig i dag. Skolen har jo været i brug i nogen tid. I dag aabnes den officielt. Der er fuld grund til at markere aabningen, – […]