Aftenposten

Den spanske syge grasserer.

Aftenposten, 4. 7. 1918: Paa vor forespørgsel i dag meddeler 1ste sundhedsinspektør om “den spanske syge”s forløb her i byen, at der af de rapporter som er indkommet fremgaar, at tilfældenes antal er tiltaget betragtelig. […]

Aftenposten

Livet i leiegaarden.

Aftenposten, 21.6. 1918: I en leiegaard paa Grünerløkken maa leieboerne hente vand i en post paa gaardspladsen. Her mødes ret som det er gaardens kvindelige beboere og faar sig en passiar i al gemytlighed, – […]

Aftenposten

Udfarten igaar.

Aftenposten 27.5. 1918: Hvis nogen tidligere har benegtet sommerens nærvær, maatte al benegtelse ophøre igaar. Søndagen stod hvad solskin, veir og deilighed angik fuldt paa høide med midtsommerens mest varmefyldte dage. Folk flygtede fra byen […]

Aftenposten

Udskrivningen af heste til landbruget begyndte i dag.

Aftenposten, 6.5. 1918: Hestene forsvinder mere og mere fra gadebillledet. Det er ikke automobilerne, som fortrænger dem, men bønderne, som trænger dem. Oprindelig var det meningen, at 1200 heste skulde udskrives fra byen. Men dette […]

Aftenposten

Melkenøden

Aftenposten, 27.3.1918: Køer udenfor melkeudsalget har der været hver dag i længere tid. Nu foran helligdagene er der naturligvis end mere trængsel, – mest af barn, som jo nu har skoleferie og da kan anvendes […]

Aftenposten

1918: Demonstrasjonene mot våpenøvelser

I mars 1918 var det sterk politisk uro i Norge, og stridens kjerne var de såkalte våpenøvelsene som regjeringen ønsket å avholde. Den kraftige motstanden som oppsto var delvis et uttrykk for den interne striden […]

Aftenposten

Nye kommunale parkbænke.

Aftenposten, 15.2. 1918: Bænkespørgsmaalet har gjentagne gange været oppe i forbindelse med kommunens parker og anlæg. Det er unægtelig et ganske vigitg spørgsmaal. At faa en bænketype, som fuldt ud tilfredsstiller, er ingenlunde let. Bænken […]

Aftenposten

Broovergang over jernbanens spor i Bispegaden.

Aftenposten, 14.2. 1918: Der har ofte været klaget over den ulempe for færdselen, som forvoldes ved jernbanens spor over Bispegaden. Jernbanens lossearbeideres forening anfører, at arbeidere, som skal hjem til middag i Oslo, undertiden maa […]

Aftenposten

Legepladse.

Aftenposten, 13.2.1918: Jeg er fuldstændig enig med “Aftenposten” i, at nye, tiltalende legepladse rundt om i byen er en meget vigtig sag, som fortjener al mulig sympathi og interesse – skriver en byens borger til […]

Aftenposten

En auktion i Kirkedepartementet.

Aftenposten, 4.2. 1918: Dronningens gade 15, hvor Kirkedepartementet i lange tider holdt til huse, blev i formiddag bortauktioneret til nedrivning og fjernelse. Paa tomten skal den resterende halvdel af den nye posthusgaard opføres. Det gamle […]