Aftenposten

100-aaring.

Aftenposten 21.1920: Det er ikke ofte, at indfødte Kristianiamennesker bliver 100 aar gamle, men en saadan har man paa kommunens hjem «Prins Christian Augusts Minde», Storgaden 36, hvor en af pleiepatienterne, Anne Dorthea Steffensen, i dag […]

Aftenposten

En sørgelig sommer for de badende.

Aftenposten, 11.8. 1920: Sommeren har ikke indbudt til at gaa i vandet – tvertom. Regn og kulde har været fremherskende. Og det hjælper lidet om der er en varm soldag imellem. De fleste mennesker maa […]

Aftenposten

Bodsfængselsløkken som offentlig park.

Aftenposten, 10.6. 1920: Som nævnt besluttede formandskabet igaaraftes et mageskifte med Staten, saadan at kommunen faar 10 maal grund af Bodsfængselsløkken langs Grønlandsleret og Borggaden, mod at Staten faar grund af kommunens eiendom, Jordals teglverk, […]

Aftenposten

Nye Hjem-udstillingen i Ullevaal haveby.

Aftenposten, 8.5. 1920: Initiativet til denne stort anlagte udstilling, som tegner til at blive meget interessant, og udbytterig, er som bekjendt taget af Boligreformforeningen, som derfor fortjener al mulig anerkjendelse. […] Udstillingen har af Boligraadet […]

Aftenposten

Akershusomraadet.

Aftenposten, 12.3. 1920: […] Jernbaneforbindelsen mellem Øst- og Vestbanestationen skaffes tilveie paa den maade, at der fra Østbanestationen føres en høibane frem langs Børsen til Skippergaden over samtlige kommunikationslinjer, – videre under Dronningensgade og derfra i […]

Aftenposten

Gasverket.

Aftenposten, 22.11. 1919: […] Som man vil erindre, anbefalede den af udenlandske og indenlandske sagkyndige nedsatte commission at man i stedet for Sjølyst valgte Filipstad som gasverkstomt. Gasverkskomiteen har da ogsaa særlig arbeidet med dette […]

Aftenposten

Turnhallen er sprængt.

Aftenposten, 8.11. 1919: Turnhallen er sprængt! Igaar var der 327 mand paa linjen paa turnpartiet, og i dag har sekretæren maattet sige stop til nye indmeldelser. Budskabet er paa samme tid baade glædelig og beklagelig. […]

Aftenposten

Musikpaviljonen endelig færdig.

Aftenposten, 24.9. 1919: Folk flest har sikkert gaaet og troet, at musikpaviljonen, som den nu har været i brug det siste aar, var helt og holdent færdig. Men saa er ikke tilfeldet. Udsmykningen af de […]

Aftenposten

Et forbudsmøte i Calmeyergadens missionshus.

Aftenposten, 12.9.1919: Vi har set, hvorledes forbudsagitationen tager kristendommen til indtægt. De andre er “Djævelens haandlangere”. Igaar holdt forbudsfolket efter samme princip møde i Calmeyergadens missionshus med taler af Albert Lunde, borgermester Solem fra Aalesund […]