Aftenposten

Bislet idrætsplads.

Aftenposten, 4.1. 1919: Der arbeides nu med at faa Bislet i skikkelig stand. Ovenfor gjengives planen for den store idrætsplads. Restaurant- og forsamlingsbygningen i forbindelse med spisesal, garderobe, treningssal, vestibule, varmestue for barn, duschbad, vagtmesterbolig […]

Aftenposten

«Julemerkehusene» paa Ekeberg.

Aftenposten, 8.12. 1918: Som nævnt har formandskabet stillet til disposition for Norske kvinders sanitetsforening, Kristiania kreds, 20 maal jord paa Ekeberg sit anlæg af 10 sommerboliger for tuberkulosetruede familier. Saadanne sommerkolonier har man i udlandet […]

Aftenposten

Hammersborg.

Aftenposten, 7.12. 1918: […] Den vigtigste sag, som forelaa for reguleringskommissionen til afgjørelse, var imidlertid Hammersborg-reguleringen. Som før nævnt har reguleringsvæsenet sammen med arkitekterne Bjercke og Kristofer Lange samarbeidet de premierede konkurrenceudkast, idet man har […]

Aftenposten

Opera comique.

Aftenposten, 30.11. 1918: Lad os være enige om, at vi skylder direktør Singer stor tak, fordi han har havt mod til at aabne den første faste operascene i Kristiania. Der kan vel være forskjellige ting, […]

Aftenposten

«Ruinparken» i Oslo.

Aftenposten, 21.11.1918: Magistraten indstiller: I forventning om reguleringskommissionens endelige godkjendelse vedtages den af reguleringschefen indstillede, i henhold til arkitekterne Bjercke og Eliassens udkast udarbeidede reguleringsplan for indramning af St. Halvardplads og  dens omdannelse til en […]

Aftenposten

Kristiania uden cirkusbygning.

Aftenposten, 14.11. 1918: Cirkus Verdenstheater er nu færdig efter restaureringen. Ombygningen, som har kostet et par hundrede tusen kroner, har været saa omfattende, at bygningen nu for alle tider er umuliggjort som cirkusbygning. Det er trist […]

Aftenposten

En kø, som slaar alle rekorder.

Aftenposten. 29.10.1918: I dag har køen foran pengelotteriet antaget dimensioner som aldrig før. Ved 12-tiden iformiddag strakte den sig gjennem Dronningens gade, Karl Johan og Kirkegaden og ned Prinsens gade. En hel del politi tilhest […]

Aftenposten

Østkantens Frognersæter.

Aftenposten, 24.10.1918: Lege- og idrætspladse i byen er godt nok til fremme af sundhed og velvære. Men det bedste er dog byens herlige omegn, skogtrakterne i nord og vest og øst, friluftslivet der, udfarterne sommer […]

Aftenposten

Huset som synker.

Aftenposten, 24.9. 1918: For en uges tid siden meddelte aviserne, at et hus i Rebslagergangen var ramlet ned. Denne meddelelse har øiensynlig sat sindene i bevægelse hos adskillige af byens borgere. Igaar rygtedes det saaledes, […]

Aftenposten

Kristiania postkontor foran en katastrofe 1ste oktober.

Aftenposten, 18.9. 1918: 1ste oktober udløber Kristiania postkontors kontrakt med entreprenørfirmaet Høyer-Ellefsen angaaende posttransporten i Kristiania, – til og fra jernbanestation og dampskib og mellem filialerne og hovedkontoret, – samt udkjørselen af pakkepost, en transportvirksomhed, […]