Socialdemokraten

Sofienberg kirkegaard som park.

Social-Demokraten, 12.12. 1918: Iaften skal bystyret behandle spørsmaalet om Sofienberg kirkegaard som park. Kirketilsynet, som oprindelig nok ikke har været særlig stemt for at sløife kirkegaarden som begravelsesplads, foreslaar dog nu at den største del […]

Aftenposten

«Julemerkehusene» paa Ekeberg.

Aftenposten, 8.12. 1918: Som nævnt har formandskabet stillet til disposition for Norske kvinders sanitetsforening, Kristiania kreds, 20 maal jord paa Ekeberg sit anlæg af 10 sommerboliger for tuberkulosetruede familier. Saadanne sommerkolonier har man i udlandet […]

Aftenposten

Hammersborg.

Aftenposten, 7.12. 1918: […] Den vigtigste sag, som forelaa for reguleringskommissionen til afgjørelse, var imidlertid Hammersborg-reguleringen. Som før nævnt har reguleringsvæsenet sammen med arkitekterne Bjercke og Kristofer Lange samarbeidet de premierede konkurrenceudkast, idet man har […]

Socialdemokraten

Ledige leiligheter som forblir ledige.

Social-Demokraten, 3.12. 1918: I kvartalet Bergensgaten-Sarpsborggaten-Maridalsv. paa Bjølsenjordet er der opført tre store leiegaarde, i samme størrelse, av samme utseende og indeholdende like mange leiligheter. Bygningskomplekset blev opført av et selskap med kommunegaranti, men gaardene […]

Aftenposten

Opera comique.

Aftenposten, 30.11. 1918: Lad os være enige om, at vi skylder direktør Singer stor tak, fordi han har havt mod til at aabne den første faste operascene i Kristiania. Der kan vel være forskjellige ting, […]

Dagbladet

Det kemiske laboratorium som Kunstnernes hus?

Dagbladet, 28.11. 1918: Kunstnerstyret hadde til igaaraftes sammenkaldt et almindelig kunstnermøte til behandling av spørsmaalet om kunstnerhuset. Styrets formand, professor Chr. Krohg meddelte, at man nu hadde en helt ny plan for opførelse av kunstutstillingsbygningen. […]

Socialdemokraten

Stor brand paa Vaalerengen idagmorges.

Social-Demokraten, 27.11. 1918: Klokken 7.59 imorges meldtes der samtidig i telefon og gjennem brandtelegrafen brand i Vaalerengsgaten nr. 24, et gammelt træhus med svalegang til gaardspladsen. Branden var opstaat ved barns lek med fyrstikker og […]

Socialdemokraten

Store, lyse værelser.

Social-Demokraten, 22.11. 1918: […] Den kommunale byggevirkesomhet har i de sidste aar git byen en ganske stor tilvekst av vakre hus. Dog kan man ikke av denne tilvekst peke ut sin specielle leilighet og si: dette […]

Aftenposten

«Ruinparken» i Oslo.

Aftenposten, 21.11.1918: Magistraten indstiller: I forventning om reguleringskommissionens endelige godkjendelse vedtages den af reguleringschefen indstillede, i henhold til arkitekterne Bjercke og Eliassens udkast udarbeidede reguleringsplan for indramning af St. Halvardplads og  dens omdannelse til en […]

Aftenposten

Kristiania uden cirkusbygning.

Aftenposten, 14.11. 1918: Cirkus Verdenstheater er nu færdig efter restaureringen. Ombygningen, som har kostet et par hundrede tusen kroner, har været saa omfattende, at bygningen nu for alle tider er umuliggjort som cirkusbygning. Det er trist […]