Aftenposten

Brændselscentralens anlæg.

23. august 2017

Aftenposten, 23.8.1917: Brændselscentralens kontraherede 211,000 favne ved og tømmer har alt i nogen tid strømmet ind til byen. I de sidste dage er strømmen vokset [...]

Pavillonspørgsmaalet afgjort.

16. august 2017

Aftenposten, 16.8.1917: Pavillonkomiteen holdt iformiddag møde til fortsat drøftelse af den nye pavillons beliggenhed. Man blev enig om at placere den lidt nærmere Karl [...]

Skjæbnens stedbarn.

9. august 2017

Aftenposten, 9.8.1917: Slig vil den altsaa komme til at se ud den nye musikpavillon. Dette endelige udkast blev approberet i formandskabet igaar. Formandskabet anmodede til [...]

En receptskandale i Kristiania.

1. august 2017

Aftenposten, 1.8.1917: Opdagelsespolitiet har en tid anstillet undersøgelse angaaende en læge her I byen, som I stor udstrækning har udfærdiget receptor paa brændevin. [...]

Indgangen til byen.

15. juli 2017

Aftenposten, 15.7.1917: «Aftenposten»s tegner har ovenfor givet et livagtig billede af, hvordan indgangen til Norges hovedstad fra hovedjernbanestationen – den [...]

Utrenskningen fortsætter.

10. juli 2017

Morgenposten, 10.7.1917: Det er Folk av mangeslags Nationer som besøker os nu om Dagene. Forleden kom der saaleedes hit til Byen en Perser, en Haandverker i 30-Aarene, som [...]

Tysk spion arresteret i Kristiania.

5. juli 2017

Oppdagelsessjef Johan Olaus Søhr hadde en travel jobb med å jakte spioner i Kristiania. Aftenposten, 5.7.1917: For nogen tid siden arresterede opdagelsespolitiet her i byen [...]

Badene paa Hovedøen.

21. juni 2017

Aftenposten, 21.6.1917: Sjelden har vi havt en juni maaned, som har været saa egnet til at foranstalte run paa byens bad. Og hvad vort største badeetablissement, de [...]
1 2 3 4 5 10