Aftenposten

Mr. Batts kom til Kristiania imiddags.

Aftenposten, 14.5. 1919: Den amerikanske looping-mester, flyveløitnant Batts, som vil være vore læsere bekjendt fra hans interessante flyverinterview, kom imiddags til Kristiania. Og det med brask og bram. Motorlarmen fra hans store, vakre sorthvide flyvebaad […]

Avisene

Den planlagte lufttrafik mellem Kristianiafjordens byer.

Tidens Tegn, 16.5. 1919: For at vække Tønsbergs interesse hadde «Norsk aeroplanfabrik», hvis anlæg dernede nu paa det nærmeste er færdig, igaar tillyst et møte i byens handelsforening. Selskapets direktør, diplomingeniør Hellesen, gjorde her, efterat […]

Folkeliv

Den populære kommandanten

17. mai 1836 ble oberst Barthold Hagemann dagens helt da han lot militærmusikken spille i gatene. Men han fikk svi for det etterpå da han mistet jobben som kommandant på Akershus. Flere tusen mennesker hadde […]

Dagbladet

Børsens 100-aarsjubileum i dag.

Dagbladet, 25.4.1919: Festen i anledning av Børsens hundreaarsjubilæum i dag fikk det smukkeste forløp. Børsbygningen var baade utvendig og innvendig dekorert med flagg og grønt i antikk stil og dannet en vakker ramme om festlighetene. […]

Socialdemokraten

En paakrævet sporveislinje

Social-Demokraten, 26.4. 1919: Med jevne mellemrum kommer bydelene og villastrøkene med sine sporveiskrav. Der holdes distriktsmøter og vedtages resolutioner, og imens sover hele kommunikationsvæsenet. De ulykkelige som har sin bolig i Aker, høit oppe paa […]

Bygninger

Observatoriegatas hemmelighet

Hvis du går ned Hansteens gate på Ruseløkka og stopper opp mellom Observatoriegate 9 og 11 vil du kanskje stusse over den pussige asymmetrien mellom de to husene. De står jo åpenbart til hverandre, men […]

Aftenposten

Byen vokser sig ud i Aker.

Aftenposten, 6.4. 1919: Advokat Heyerdahl anbefaler, at de ublandede skog- og jordbrugsdistrikter i det nordøstlige og nordvestlige overføres til Nittedal og Bærums kommuner, hvorved ca. 2/3 af Aker kommer indenfor bygrænsen. De bygrænser, som blev […]

Folkeliv

1755: Madame Ø på besøk

Folk i Christiania elsket god mat og vin, men dessverre spiste og drakk de altfor mye, mente «Madame Ø.», som skrev hjem til sine venner i Leipzig under sitt norgesopphold i 1755. Brevene ble etter […]

Middagsavisen

Handelsbygningen ved Drammensveien.

Middagsavisen, 27.3.1919: Der er 2 Kjæmpebygninger her i Byen, som nu nærmer sig sin Fuldførelse. Den ene – Havnelageret – har vi tidligere omtalt, den anden, Handelsbygningen, bringer vi i dag et Par Tegninger av. […]