Bondeungdomslaget kjøper gard paa Grünerløkka

“Den 17de mai”, 31.5. 1918: Representantskapet i Bondeungdomslaget hev kjøpt garden Olaf Ryes plass 8 for 76000 kr. + kostnad. Det er ein murgard fraa 90 aari. Som ein ser paa bilætet er det hyrnegard, og han ligg laglegt og vakkert til ved Olaf Ryes plass. Endaa meir unelegt1)trivelig vert det naar bygartnaren um ei tid fær stelt paa Olaf Ryes plass so det vert ein av dei aller vakraste plassarne i byen.

Naar representantskapet hev gjenge til aa kjøpa denne garden, so er det mykje av umsyn til kaffistovegjenturne. Det vert verre og verre aa faa husrom her i byen, og den dagen er vel ikkje langt undan daa laget sjølv lyt syta for husvære til alle tenestefolki sine. Tridje høgdi i denne garden høver seg godt til husvære. Det hev butt nokre kaffistovegjentur der i vinter og dei hev lika seg godt. Der hev ikkje vore so mange i vinter; men naar alt vert tilbudd vil ein venteleg faa rom til burtimot 30.

I andre høgdi hev laget tridje kaffistova si, den unelege Grünerløkkstova, som vart sett i gang i fjor haust. Ho skal sjølvsagt verta drivi som fyrr, det vert fleire og fleire for kvar tid som finn vegen dit.

I fyrste høgdi hev Bondeungdomslaget havt ein liten lesesal i vinter, og venteleg vert det lesesal der komande vinter og. Ei manufakturforretning hev dei andre romi i fyrste høgdi.

Folk som skynar seg paa det, segjer at laget hev gjort ein tolleg god gardhandel.

Olaf Ryes plass 8. Foto: Google maps.

Kommentarer

References   [ + ]

1. trivelig