Hvordan skape liv i Middelalderbyen?

Foreningen Middelalder-Oslo har lagt fram en ideskisse for hvordan det kan skje. De lover et helhetlig forslag som skal legges fram på selveste St. Hallvards dag 15. mai.

Presentasjonsbrosjyren 12-sider

Kommentarer